Zangles

In mijn kleine maar gezellige leskamer probeer ik op een plezierige en verantwoorde manier de eigen stem zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Omdat dit voor ieder persoon een ander proces is, gebeurd dit in individuele lessen.
Soms bestaat er een diep verlangen om te zingen, maar ben je er te verlegen voor. Zang is een vorm van jezelf manifesteren:
je laat doorklinken wie je bent. Ik probeer mijn steentje bij te dragen door mensen
daarbij te helpen.

Het leren kennen van je eigen lichaam en stem is daarbij belangrijk, waarbij de verbinding tussen gevoelens en hetgeen je wil uitdrukken veel aandacht krijgt. Het leren luisteren naar de eigen stem en wat die wil zeggen is een onderdeel van de les. Naast de zangtechniek, die wel degelijk ook veel aandacht krijgt, gaat het vooral om het mooi ten gehore brengen van jouw lied en het wagen van de sprong: jezelf laten horen, jezelf laten zien, in al je schoonheid, je grootsheid en je kwetsbaarheid.

Veel mensen kampen met een verkeerd ademgebruik en hier wordt natuurlijk veel aandacht aan besteed. De stem wordt gedragen door de adem, dus de basis moet goed zijn.

Het plezier in zingen is het centrale uitgangspunt, de muziekkeuze is dan ook vrij. Er kan gekozen worden uit klassiek, musical, pop, jazz, gospel, etc.
Wil je meer met je stem werken?
Heb je altijd al willen zingen maar nog nooit gedurfd?
Denk je dat je niet kunt zingen maar wil je graag je stem uitdagen?
Dan is zangles wat voor jou!


Ik geef les aan leerlingen van allerlei leeftijden, vanaf ongeveer 12 jaar.