Vocal coaching - zangtechniekworkshops - Adembewustwording

Ik heb een uitgebreide ervaring met het coachen van koren in alle genres: Pop, Musical, Klassiek etc.
Tijdens workshops ga ik uitgebreid in op het begrip ademsteun, plaatsing van klinkers, verstaanbaarheid en het effect van bepaalde houdingen en bewegingen bij het zingen. Ook maak ik gebruik van mijn ervaring als stemtherapeut om het beoogde doel te bereiken.
Dit natuurlijk ook in overleg met de muzikaal leider.

Op deze manier wordt de koorklank een stuk voller en klinkt meer als een eenheid. Zangers worden ook zekerder van zichzelf en elkaar.

Ook geef ik workshops adembewustwording en stem(mings)weetjes aan bedrijven of vrijwilligersorganisaties met als thema bijvoorbeeld: ontspanning d.m.v. adem en stem. Hierbij wordt serieus, maar ook met humor gewerkt.

Een combinatie van dit alles kan ook georganiseerd worden voor een vriendenclub of iets dergelijks.